Als je gepluimd wordt, kun je veerkracht verliezen

gepluimd

De vroedvrouw met vermoeide plooien aan de ogen, schreeuwde in het landschap van koele protocollen en oneindig veel administratief werk :

  • Het zijn niet het aantal geboorten die belasten, maar het aantal interventies die een abnormaal geboorteproces aanrichten.
  • Het zijn niet het aantal schreeuwende kindjes die storen, maar het niet-respecteren van de wetten van de natuur
  • Het zijn niet het aantal persweeën die je wilt versterken, maar de hechting tussen mama en baby
  • Het zijn niet de complimenten die je wilt wegwuiven, maar de manipulaties van nieuwe ouders, van ziekenhuisdirecties, van onderzoekers en doktoren
  • JCI ,  NIAZ of CRUEL are in the house and they will stay en het voelt veilig maar niet voortdurend positief.

De vroedvrouw met kwieke tred werd moe en stelde vast :

  • Dat de administratie van de vroedvrouw het zou kunnen overnemen van haar menselijke nabijheid
  • Dat de genoteerde kwaliteitsparameters belangrijker zijn voor hoger geplaatsten dan kwaliteit van contact en zorg
  • Dat de cijfers en de ‘positieve gevolgen’ de menselijke betrokkenheid annexeren.

En dus blijft de vroedvrouw zitten met een dik, on-uit-gebroed ei van mensliefde, dat  niet koud mag worden en zij dus warm houdt. De vroedvrouw is een bezige broedvrouw.

Neske, de Wijzervrouw